През първите десет дни на август ключовите статистически предприятия за желязо и стомана произвеждаха 2,0439 милиона тона сурова стомана на ден

Според данни на Китайската асоциация за желязо и стомана, в началото на август 2021 г. ключови статистически предприятия за желязо и стомана са произвели общо 20 439 400 тона сурова стомана, 18,326 милиона тона чугун и 19,1582 милиона тона стомана. Сред тях дневният добив на сурова стомана е 2,0439 милиона тона, месечен спад от 2,97% и спад на годишна база от 4,40%; дневният добив на чугун е 1,8326 милиона тона, месечен спад от 2,66% и спад на годишна база от 5,09%; дневният добив на стомана е 1 915,8 милиона тона, месечен спад от 9,46% и спад на годишна база от 4,16%


Час на публикуване: 25 август-2021 г.